Polityka prywatności sklepu Agusia24
Usługodawca Usługi
1. A. J. Magierowscy Sp. z o.o., os. Urocze 7/53, 31-952 Kraków, NIP 6783131447, REGON 121525980, KRS 0000385281, zwana dalej Agusia24.

2. W celu zamówienia towarów, niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Sklepu, Agusia24 może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

3. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników Agusia24 przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Agusia24.

5. Agusia24 jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

1. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił Agusia24 swoje dane osobowe, Agusia24 zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

1. Agusia24 nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

2. Agusia24 oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Agusia24 gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Agusia24, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

3. Gdy użytkownik kontaktuje się z Agusia24 za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Agusia24 swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email itp. Dane zbierane w ten sposób będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z zapytaniem i prowadzeniem korespondencji.

4. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

5. Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Agusia24 może zostać zobowiązana do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Cookies

1. Agusia24 zwana dalej Administratorem gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Administrator informuje, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek i innych do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

"Cookies" - co to jest?

1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Wszyscy stosują cookies - dlaczego? Bo dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

Administrator stosuje pliki Cookie w następujących celach:

1. Uwierzytelnianie
    Administrator wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
2. Bezpieczeństwo
    Administrator korzysta z plików cookie w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www w tym także wycieku danych.
3. Preferencje, funkcje i usługi
    Administrator korzysta z plików cookie w celu uzyskania informacji na temat preferencji użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie.
4. Wydajność, analiza oraz badania
    Administrator korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się, jak dobrze działają nasze strony www. Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie, aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Administrator z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
    Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania z witryny. Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą Google Inc. Polityka ochrony prywatności Google Analytics
    Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Administrator informuje, że jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie google analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Jak pliki "cookies" dopasowują stronę internetową do potrzeb użytkownika.

1. "Cookies" pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową. Pozwalają one ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników, a także jak Administrator może ulepszać stronę internetową dla użytkownika.

2 .Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają m.in. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron www wybranych przez użytkownika.

Jak użytkownik może zarządzać swoimi plikami "cookies"?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z stron www Administratora, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.